Спиртийн хэмжээг амьсгалаар тодорхойлох арга

2022-03-14 03:20:56

Биед агуулагдаж буй спиртийг хэд хэдэн аргаар тодорхойлж болно. Үүнээс хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг арга нь амьсгалаар хэмжиж үзэх байдаг ба энэхүү аргын гол зарчим нь амьсгалах үед цусны эргэлтээс спирт ууршиж, уушигруу ордог. Ингэснээр спирт хэмжигч багажаар тодорхойлох боломжтой болдог.

Спирт бие рүү ороход нь хоол боловсруулах эрхтний хана, ялангуяа гэдэс, нарийн гэдэсний дээд хэсгээр дамжин өнгөрөхдөө цусруу ордог. Дараа нь цусаа зүрх рүүгээ шахах замдаа элэг дамжин өнгөрч, дараа нь уушгиар дамжуулж, зүрх рүү буцаж урсаж, биеийн бусад хэсэгт тархана.

Уушиг руу агаараас хүчилтөрөгч аван нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гаргах байдлаар тасралтгүй явагдаж амьсгалдаг. Амьсгалахад нүүрстөрөгчийн давхар исэл цуснаас ууршдагийн адил бусад архины бага хэмжээний хэсэг бас ууршдаг. Энэ процессыг хийн солилцоо гэж нэрлэдэг.

Амьсгал руу уурших архины бодит хэмжээ нь түүний цусан дахь концентрацаас хамаарна. Үүнийг Генригийн хууль гэж нэрлэдэг.

Амьсгалаар спиртны хэмжээг тодорхойлох нь цусан дахь спиртны концентрацаас хамаарна.

Тэнцвэрт байгаа цус, амьсгалын спиртны концентрацийн хоорондын хамаарлын бодит концентрацийн харьцааны утга 2: 300: 1-тэй ойролцоо байна. Энэ нь үнэн хэрэгтээ амьсгалаар гарах спирт нь цуснаас гарах спиртны концентрацаас 2300 дахин сул байдаг гэсэн үг юм.

Гэхдээ нэг чухал зүйл бол амьсгалаар спирт хэмжихдээ бид уушгины гүн хэсгийн агаараас дээж авах ёстой гэсэн үг юм. Ингэснээр бид цусны эргэлтэнд байгаа спиртны хэмжээг илүү зөв бодит хэмжиж авна.

Lion laboratories брэндийн спирт хэмжигч нь спиртны түвшинг зөвхөн уушгины гүн агаараар хэмжих зориулалттай бөгөөд хэрэв хэмжилтэнд өөр төрлийн сорьц өгөхийг оролдвол багаж сэрэмжлүүлэн дохиолол өгөх болно.