Дулааны камераар цахилгааныг шалгах арга

2022-03-14 03:21:51

Дулааны камерыг олон төрлийн зориулалтаар ашигладаг ба цахилгааны салбарт цахилгааны холболт болон ачааллыг шалгахад хүртэл ашиглаж байна. 

Та дараах бичлэгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.