Дулааны камераар цахилгааныг шалгах арга

2024-01-19 06:26:55

Дулааны камерыг олон төрлийн зориулалтаар ашигладаг ба дулаан, цахилгаан, кабелийн системд цахилгааны холболт болон ачааллыг шалгахад ашиглаж байна. 

Та дараахь бичлэгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.